Soutěžní řád

Pravidla

  • Všechna ligová kola a ligové zápasy se hrají dle platných pravidel pro podvodní hokej vydaných organizací CMAS. Výjimky z pravidel a místní zvyklosti upravuje tento dokument.
  • Všichni hráči, kteří se účastní České ligy v podvodním hokeji, musí být registrováni u SPČR